پارچه راه راه

پارچه های راه راه یکی دیگر از برزنت های تولیدی بازرگانی عرفان می باشد این پارچه ها دارای عرض ۱ و ۱/۴۰هستند . و دارای دو نمونه ممتاز و معمولی می باشند . که نمونه ممتاز با کیفیت تر و بهتر از نمونه معمولی است . هر  دو نمونه دارای رنگ بندی مشابه  هستند.

تولیدی بازرگانی عرفان :  تولید انواع برزنت ، چادر ماشین ،مشما کانتینر ، پارچه خطی –پارچه های کیف و کفش