پارچه لوازم ایمنی و دستکش

یکی دیگر از محصولات تولیدی بازرگانی عرفان تولید انواع پارچه لوازم ایمنی و دستکش می باشد.